Szanowni Państwo

Zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym na realizacje zamówienia dotyczącego projektu pn. „Wprowadzenie na rynek innowacyjnych usług opartych o standard 4K lub wyższy”

Zamówienie będzie realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 w ramach osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie: 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP

Szczegóły postępowania w załącznikach oraz na stronie internetowej:

www.s-n.pl/przetargi

www. zamowieniarpo.podkarpackie.pl

Z poważaniem

SOFT-NET Andrzej Kraska